Kredsrepræsentantskabet

Adgang og stemmeret har foruden kredsbestyrelsen, der er fødte medlemmer, repræsentanter fra kredsens tilsluttede foreninger. Ret til at repræsentere en forening bortfalder ved medlemskabets ophør.

Foreningerne er hver især berettiget til at lade sig repræsentere med mindst 2 repræsentanter, hvoraf mindst 1 repræsentant skal være medlem af foreningens bestyrelse. Foreninger med over 50 medlemmer har dog ret til at lade sig repræsentere med yderligere 1 medlem pr. 50 medlemmer, dog med max. 8 repræsentanter.